Innmelding og kontigent

Vang Turlag er eit lokallag i DNT, under regionlaget DNT Valdres. 

DNT og DNT Barnas Turlag sine medlem med adresse i Vang er automatisk medlem av sitt lokallag Vang Turlag. Ein del av medlemskontingenten innbetalt til DNT blir ført over til Vang Turlag. 

PS: Vi har ingen automatiske system som gir melding om innbetalingar, så om du saknar klyppekort så send oss ei melding på Facebook, https://www.facebook.com/vangturlag, eller ta kontakt. Meldinga må innehalde namn på dei påmeldte og namnet på den som gjennomførte betalinga. 

Lik gjerne facebook-siden vår samtidig så får du oppdateringar om turer og aktivitetar!

Turlaget er sjølvsagt opent for dei som berre ynskjer å vere lokalmedlem (og ikkje DNT-medlem). 

Kontingenten for lokalmedlem er sett til kr. 200,- for enkeltmedlem og kr. 350,- for familie. Innbetalinga gjer du/de til vår konto 2146.40.38806

Hugs å skrive på namn og adresse, og namn på den/dei du melder inn.


Den utsendte kontigentblanketten finn du her (trykk på bildet for å åpne pdf):