Styret

Styret i Vang turlag er: 

Styreleiar: Erlend Haaverstad

Nestleiar: Tor Martin Iversen

Sekretær: Stine Solemsli

Kasserar: Arne Sætrang

Styremedlem: Aud Irene Hamre Rogn

Styremedlem: Berit Nefstad 

Styremedlem: Øyvind Leine Thune

Styremedlem: Joachim Hjermann Dahl