Aktivitetskalender

Vi har som mål å arrangere 4-6 fellesturar i året.

Turprogrammet legges fortløpande ut på facebooksida til Vang Turlag. Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål. Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på Vang Turlag si side på facebook rett før arrangementet.

Fylgjande turar er planlagt i 2023:

05.02: Kom-deg-ut-dagen på Åsvang med årsmøte

Aktivitetsdag på Åsvang, oppmøte ved gapahuken kl. 1200. Familievenleg.

Årsmøte i turlaget kl. 1400.

Saker:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av ordstyrer og skriver

  3. Signering av protokoll

  4. Godkjenning av årsmelding

  5. Godkjenning av regnskap

  6. Lokal medlemskontigent
    Styrets framlegg til vedtak: Lokal medlemskontigent økes til kr. 200,- for enkeltmedlem og kr. 350,- for familie.

  7. Valg

Turlaget spanderer pølser, kaffe og saft.


25.03: Dagstur på ski: Filefjell til Vang

Turlaget betalar heisbillett for deltakarane. Løypa er ikkje preparert, så vi anbefalar fjellski.

Turleiar: Tor Martin 476 41 421


17.06: Tur til Aurlandsdalen fra Østerbø til Vassbygdi

Turleiarar: Aud Irene


01.-02.07: Overnattingstur til Tangadn. Familievenleg.

Turleiarar: Tor Martin tlf. 476 41 421 og Stine tlf. 908 96 012.


27.08: Nærtur til Knappen

Turleiarar: Aud Irene


03.09: Kom-deg-ut-dagen: Slettefjellet til Mathammarskarven. Familievenleg

Turleiarar: Aud Irene og Arne


28.10: Barnas Turlag: skummeltur til Laglim

Turleiarar: Mari Linda tlf. 415 11 834 og Eli 926 94 609.


Godt turår!