Aktivitetskalender

Vi arrangerer 4-6 fellesturar i året.

Turprogrammet legges fortløpande ut på facebooksida til Vang Turlag. Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål. Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på Vang Turlag si side på facebook rett før arrangementet.

Fylgjande turar er planlagt i 2021:

03.07-04.07: Telttur i Hestebøtn

Vi startar sommartursesongen med ein familievenleg tur til Hestebøtn med overnatting i telt! Vi startar frå Smådalen kl. 10:00 på laurdagen, og går i 3-4-5-åringstempo dei 6 kilometrane inn til Hestebøttjednet der vi finn oss teltplassar. På søndag går vi tilbake etter lunch.

Alle familiar må ta med eige telt, varme klede, soveposar, mat og anna naudsynt turutstyr for turen. Manglar de noko? Tips: sjekk BUA, dei har turutstyr! Det er fisk i både Smådøla og Hestebøtn, så ta gjerne med fiskestong. Fiskekort kan kjøpast ved parkeringa.

Påmelding innan onsdag 30.06 ved å ta kontakt med ein av turleiarane.

Vi tar atterhald om at turen kan bli avlyst om vêret ikkje spelar på lag. Det skal vere fint på tur!

Turleiarar: Tor Martin Iversen tlf. 476 41 421 og Stine Solemsli tlf. 908 96 012.


07.08-08.08: Jubileumstur Vang Turlag 10 år!

Bygdin – Eidsbugarden med M/B Bitihorn, overnatting, dagstur i området,

middag, retur neste dag.

Eigenandel kr 600,- og Vang Turlag spanderer resten!

Turleiar: Aud Irene Hamre Rogn tlf. 909 91 318 og Berit Nefstad


05.09: Kom-deg-ut-dagen, Øyre (frå Bøastølane i Skakadalen)

Turleiar: Tor Martin Iversen tlf. 476 41 421 og Erlend Håverstad tlf. 414 38 914.


12.09: Jubileumstur for Barnas Turlag

Overrasking!

Turleiarar: Mari Linda Guldvik tlf. 415 11 834 og Eli Belsheim 926 94 609.


30.10: Skumringstur til Laglim

Sjå opp for nøkken....

Turleiar: Mari Linda Guldvik tlf. 415 11 834 og Eli Belsheim 926 94 609.


Godt turår!