Aktivitetskalender

Vi arrangerer 4-6 fellesturar i året.

Turprogrammet legges fortløpande ut på facebooksida til Vang Turlag. Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål. Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på Vang Turlag si side på facebook rett før arrangementet.

Fylgjande turar er planlagt i 2021:

03.07-04.07: Telttur i Hestebøtn

Vi går frå Smådalen. Barnevenleg tur med teltovernatting.

Turleiarar: Tor Martin Iversen tlf. 476 41 421 og Stine Solemsli tlf. 908 96 012.


07.08-08.08: Jubileumstur Vang Turlag 10 år!

Bygdin – Eidsbugarden med M/B Bitihorn, overnatting, dagstur i området,

middag, retur neste dag.

Eigenandel kr 600,- og Vang Turlag spanderer resten!

Turleiar: Aud Irene Hamre Rogn tlf. 909 91 318 og Berit Nefstad


05.09: Kom-deg-ut-dagen, Øyre (frå Bøastølane i Skakadalen)

Turleiar: Tor Martin Iversen tlf. 476 41 421 og Erlend Håverstad tlf. 414 38 914.


12.09: Jubileumstur for Barnas Turlag

Overrasking!

Turleiarar: Mari Linda Guldvik tlf. 415 11 834 og Eli Belsheim 926 94 609.


30.10: Skumringstur til Laglim

Sjå opp for nøkken....

Turleiar: Mari Linda Guldvik tlf. 415 11 834 og Eli Belsheim 926 94 609.


Godt turår!