Aktivitetskalender

Vi har som mål å arrangere 4-6 fellesturar i året. 

Turprogrammet legges fortløpande ut på facebooksida til Vang Turlag. Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål. Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på Vang Turlag si side på facebook rett før arrangementet.

Fylgjande turar er planlagt i 2023: 

05.02: Kom-deg-ut-dagen på Åsvang med årsmøte

Aktivitetsdag på Åsvang, oppmøte ved gapahuken kl. 1200. Familievenleg. 

Årsmøte i turlaget kl. 1400. 

Saker: 

Turlaget spanderer pølser, kaffe og saft.


25.03: Dagstur på ski: Filefjell til Vang

Turlaget betalar heisbillett for deltakarane. Løypa er ikkje preparert, så vi anbefalar fjellski. 

Turleiar: Tor Martin 476 41 421


17.06: Tur til Aurlandsdalen fra Østerbø til Vassbygdi

Turleiarar: Aud Irene tlf. 909 91 318 og Arne tlf. 484 07 106


01.-02.07: Overnattingstur til Tangadn. Familievenleg.

Turleiarar: Tor Martin tlf. 476 41 421 og Stine tlf. 908 96 012.


27.08: Nærtur til Knappen

Turleiarar: Aud Irene tlf. 909 91 318 og Arne tlf. 484 07 106


03.09: Kom-deg-ut-dagen: Slettefjellet til Mathammarskarven. Familievenleg 

Turleiarar: Aud Irene tlf. 909 91 318 og Arne tlf. 484 07 106


28.10: Barnas Turlag: skummeltur til Laglim

Turleiarar: Mari Linda tlf. 415 11 834 og Eli 926 94 609. 


Godt turår!