Aktivitetskalender

Vi har som mål å arrangere 4-6 fellesturar i året.

Turprogrammet legges fortløpande ut på facebooksida til Vang Turlag. Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål. Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på Vang Turlag si side på facebook rett før arrangementet.

Fylgjande turar er planlagt i 2022:

06.02: Kom-deg-ut-dagen på Åsvang med årsmøte

Aktivitetsdag på Åsvang, oppmøte ved gapahuken kl. 1200. Familievenleg.

Årsmøte i turlaget kl. 1400.

Turlaget spanderer pølser, kaffe og saft.


Saker til årsmøte for 2022 i Vang Turlag:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste

  2. Valg av ordstyrer og skriver

  3. Valg av to til å skrive under på årsmøteprotokollen

  4. Godkjenning av årsmelding

  5. Godkjenning av regnskap

  6. Fastsetting av lokal medlemskontigent

  7. Valg


23.04: Dagstur på ski: Filefjell til Vang

Turlaget betalar heisbillett for deltakarane. Løypa er ikkje preparert, så vi anbefalar fjellski.

Turleiarar: Erlend tlf. 414 38 914 og Arne tlf. 975 32 540.


12.06: Nærtur til Knappen. Familievenleg

Turleiarar: Mari Linda tlf. 415 11 834 og Eli 926 94 609.


Juni: Kajakkurs

Dato kjem!


02.-03.07: Overnattingstur til Sletningen. Familievenleg.

Turleiarar: Tor Martin tlf. 476 41 421 og Stine tlf. 908 96 012.


27.08: Valdresflya med 2000-meterstoppar

Turleiarar: Erlend tlf. 414 38 914 og Tor Martin 476 41 421.


04.09: Kom-deg-ut-dagen: Tangadn – Strø. Familievenleg.

Turleiarar: Mari Linda tlf. 415 11 834 og Eli 926 94 609.


29.10: Barnas Turlag: skummeltur til Laglim

Turleiarar: Mari Linda tlf. 415 11 834 og Eli 926 94 609.


Godt turår!