Aktivitetskalender

Vi har som mål å arrangere 4-6 fellesturar i året. 

Turprogrammet legges fortløpande ut på facebooksida til Vang Turlag. Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål. Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på Vang Turlag si side på facebook rett før arrangementet.

Fylgjande turar er planlagt i 2024: 

04.02: Kom-deg-ut-dagen på Åsvang med årsmøte

Aktivitetsdag på Åsvang, oppmøte ved gapahuken kl. 1200. Familievenleg. 

Årsmøte i turlaget kl. 1400. 

Saker: 

Turlaget spanderer pølser, kaffe og saft.


13.04: Dagstur på ski: Filefjell til Vang

Turlaget betalar heisbillett for deltakarane. Løypa er ikkje preparert, så vi anbefalar fjellski. 

16.06: Tur til Vettismorki

06.07-07.07: Overnattingstur til Hestebotn. Familievenleg.

24.08: Topptur i Jotunheimen

01.09: Kom-deg-ut-dagen: Tur til grillhytta på Fugleberg. 

27.10: Barnas Turlag: skummeltur til Laglim

Godt turår!