Vang Turlag

Vang Turlag vart stifta av ivrige friluftsliventusiastar i Vang den 6. mars 2011, og er no eit lokallag under DNT Valdres.

Vi ynskjer å få folk ut på tur og tilrettelegge og engasjere for naturopplevingar for fastbuande, hyttefolk og andre besøkjande i Vang.

Vi skal arbeide for eit enkelt, aktivt og miljøvenleg friluftsliv, og ta vare på natur- og kulturverdiar i kommunen vår.

Det er sett opp 20 postar med postkasser, klyppetong og gjestebok. Desse postane er fordelt utover heile kommunen, og det blir både korte og lange turar. Sjå eiga liste over turmål.

Dei som melder seg inn i Turlaget får tilsendt klyppekort og kan samle poeng for kvart turmål. Dei som ikkje er medlem kan skrive seg i gjesteboka og blir med på trekning på den måten.