Turmål 2023-2025

1. Stiftstøtta på kongevegen, Filefjell

20 poeng

Høgde:           ca 1200 moh

Startpunkt:  Kyrkjestølen, St Tomas kyrkja

Lengde:         ca 3 km ein veg

Tidsbruk:       ca 1,5 time

Rute:              H6 Turhandboka s.167

2. Kongevegen i Øye

10 poeng

Høgde:           550 moh

Startpunkt:  Krokasvingen (gamle E16 gjennom Øye, følg sti på Kongevegen og merke mot "Snøyudn" husmannsplass, der kassa står. 

Lengde:         ca 1,5 km 

Tidsbruk:       ca 0,5 time ein veg

Rute:              Ikkje omtala i turhandboka.

3. Slettningsbu

25 poeng

Høgde: 1313 moh

Startpunkt: Tyinstølen

Lengde: 4 km ein veg

Tidsbruk: 1,5 - 2 timar ein veg

Rute: Sjå Turlandbok for Vang rute H16 s. 180

4. Hødntind

20 poeng

Høgde:           1454 moh

Startpunkt:  Tyin, 1 km innover Fv252 mot Eidsbugarden

Lengde:         5 km ein veg

Tidsbruk:       ca 2 – 2,5 timar opp

Rute:               H1 Turhandboka s. 153

5. Tjørobytta

15 poeng

Høgde:           ca 1320 moh

Startpunkt:  ca 2 km innover veg mot Herredalen, ved skiferbruddet ovanfor Grønstølen (bomveg Slettefjellsvegen, ta av til Herredalen) parker v/gangbru som går over elva.

Lengde:         ca 1,5 km

Tidsbruk:       ca 1 time opp (bratt sti)

Rute:               Turhandboka s. 42 og 80-82. Obs: nytt startpunkt ift. boka!

6. Grindad'n

20 poeng

Høgde:            1724 moh

Startpunkt:     Helin (bomveg), ta av på veg til høgre, køyr opp til snaufjellet (høgste punktet på vegen) parkering og merka stig til Grindad`n

Lengde:           4 km ein veg

Tidsbruk:        ca 2 - 2,5 timar opp

Rute:                E1 Turhandboka s. 113

7. Hallingsteinen

10 poeng

Høgde:             ca 1276 moh

Startpunkt:     Toppen av Smådalsfjellet, ovanfor Helin. 

Lengde:           ca 2 km ein veg

Tidsbruk:        ca 0,5 time

Rute:                Turhandboka s. 133 (Vang)

8. Fugleberg

10 poeng

Høgde:             690 moh

Startpunkt:     Øvrebygdvegen i Vang v/Ellingbø, rett line ovanfor kommunehuset

Lengde:           ca 1,5 km ein veg

Tidsbruk:        ca 45 min

Rute:                Turhandboka s. 123 (Vang)

9. Vegabekken

15 poeng

Høgde:             ca 1100 moh

Startpunkt:    Kjør Slettefjellvegen (bomveg) over forbi krysset til Beito. Fortsett ca 400 meter til parkeringsplass med skilt «Vegabekken». Stigen går på høgre side av bekken sett frå vegen. Nesten på toppen ta mot høyre, kassa står innunder toppen av fjellskrenten, retning Åtjednfjellet.

Lengde:           ca 0,8 km opp

Tidsbruk:        ca 30 min (svært bratt sti)

Rute:                Turhandboka s. 31 (Fleinsendin)

10. Tangad'n

10 poeng

Høgde:            ca 900 moh

Startpunkt:    Stølsvegen til Syndin (bomveg) Kjør inn til Strø, gå merka stig frå stølane

Lengde:           ca 2 km ein veg (Kassa midt mellom Strø og Tangad`n)

Tidsbruk:        ca 1 time 

Rute:                Turhandboka s. 127 (Strø-Helin)

11. Galdane (tunneltøppen)

10 poeng

Høgde:           ca 570 moh

Startpunkt:   Neset (kongevegen Neset – kvam-syndrol), eller Gamle Kvam,  kassa står på «tunneltøppen»

Lengde:          ca 1 km (alt. etter ruteval)

Tidsbruk:       ca 30 min

Rute:               D1 Turhandboka s. 97

12. Storehovda

15 poeng

Høgde:           1083 moh

Startpunkt:  Syndinstøga

Lende:           ca 2 km ein veg

Tidsbruk:       ca 1 time

Rute:               D6 Turhandboka s. 109

13. Knappen

15 poeng

Høgde:             1000 moh

Startpunkt:     Remmisåsen, kjør grusveg opp mot stølsvegen til Leirholshøgda, og gå stølsvegen eller gå beint opp sti «gamle stølsvegen» til Leirholshøgde, nær du kjem opp, følg stig vidare til Knappen

Lengde:            ca 6 km ein veg

Tidsbruk:         ca 2 – 2,5 timar ein veg

Rute:                 C1 Turhandboka s. 62, 69

14. Tenlehytta

15 poeng

Høgde:             1170 moh

Startpunkt:  Rødalen eller Grøvstølen, eller Tyin-Filefjell skisenter (fin skitur)

Lengde:         ca 4 km ein veg etter rutevalg

Tidsbruk:       ca 1,5 – 2,5 time opp

Rute:               Turhandboka s. 161, s.157, s.149-151.

15. Sandalen "Vetravegen"

15 poeng

Høgde:           Ca. 800 moh.

Startpunkt:  Parker v/Leinekvednene på Vennis. Gå vegen over brua, ca 50 m til grind. Følg den bratte stigen videre opp til det flater ut, en har Leineåne på høgre side på tur oppover. Kassa står i krysset der det flater ut.

Lengde:         1 km

Tidsbruk:       ca 0,5-1 time

Rute:              C 11Turhandboka s 87-88.

16. Kjøsahøgde

15 poeng

Høgde:           ca 1284 moh

Startpunkt:  Toppen av Slettefjellet (bomveg)

Lengde:         ca 3,5 km ein veg

Tidsbruk:       ca 1,5-2 timar

Rute:              B2 Turhandboka  s. 46, evt. B3 s. 47. 

17. Føsseberget (Tveit-Thørpe)

10 poeng

Høgde:             450 moh (kassa på Føssaberge )

Startpunkt:     Tveit stadion, følg gardsvegen etter elva ca 100 m, ta til venstre inn på merka stig mot Thørpe bru

Lengde:            2  km heilt til Tørpebruè

Tidsbruk:        ca 30 min. ein veg til kassa

Rute:                Turhandboka s. 42-43

18. "Flagget" (bergflagget) i Høre

10 poeng

Startpunkt:      Litt forbi Høre skule, Bergsgøta

Lengde:            ca 1 km

Tidsbruk:          ca 40 min ein veg

Rute:                  B4 Turhandboka s 48

19. Marabøtthødnet

20 poeng

Høgde:               1378 moh

Startpunkt:      Olè, Slettefj.v til enden av demninga, følg sti

Lengde:             ca 3,5 km

Tidsbruk:          ca 1,5 time opp

Rute:                  Turhandboka olè

20. Hestebøttjednet

20 poeng

Høgde:              1235 moh

Startpunkt:     Stølsvegen mot Helin (bomveg).

Lengde:            ca 6 km

Tidsbruk:         2-2,5 timar ein veg

Rute:                 Turhandboka s.125-134.