Turmål 2020-2022

1. Stiftstøtta på kongevegen, Filefjell

20 poeng

Høgde: ca 1200 moh

Startpunkt: Kyrkjestølen, St Tomas kyrkja

Lengde: ca 3 km ein veg

Tidsbruk: ca 1,5 time

Rute: H6 Turhandboka s.167

2. Støgonøset

15 poeng

Høgde: 1435 moh

Startpunkt: Kyrkjistølen, St Tomaskyrkja, følg merka stig

Lengde: ca 3 km opp

Tidsbruk: ca 2 time ein veg

Rute: H5 Turhandboka s. 163

3. Sletningsbu

25 poeng

Høgde: 1313 moh

Startpunkt: Tyinstølen

Lengde: 4 km ein veg

Tidsbruk: 1,5 - 2 timar ein veg

Rute: Sjå Turlandbok for Vang s. 180

4. Hødntind

20 poeng

Høgde: 1454 moh

Startpunkt: Tyin, 1 km innover Fv252 mot Eidsbugarden

Lengde: 5 km ein veg

Tidsbruk: ca 2 – 2,5 timar opp

Rute: H1 Turhandboka s. 153

5. Rysntjednet

15 poeng

Høgde: ca 1430 moh

Startpunkt: Innerst i Herredalen (bomveg Slettefjellsvegen, blindveg inn Herredalen) DNT stig

Lengde: ca 1,5 km

Tidsbruk: ca 1 time opp (bratt sti)

Rute: C7 Turhandboka s. 82

6. Grindad'n

20 poeng

Høgde: 1724 moh

Startpunkt: Helin (bomveg), ta av på veg til høgre, køyr opp til snaufjellet (høgste punktet på vegen) parkering og merka stig til Grindad`n

Lengde: 4 km ein veg

Tidsbruk: ca 2 - 2,5 timar opp

Rute: E1 Turhandboka s. 113

7. Steinsvollstølen

10 poeng

Høgde: ca 700 moh

Startpunkt: Likt som Fugleberg, v/Fugleberg følg merka stig til Steinsvollstølen ca 0,5 km

Lengde: ca 2 km ein veg

Tidsbruk: ca 1 time

Rute: Turhandboka s. 123 (Vang)

8. Fugleberg

10 poeng

Høgde: 690 moh

Startpunkt: Øvrebygdvegen i Vang v/Ellingbø, rett line ovanfor kommunehuset

Lengde: ca 1,5 km ein veg

Tidsbruk: ca 45 min

Rute: Turhandboka s. 123 (Vang)

9. Vegabekken

15 poeng

Høgde: ca 1100 moh

Startpunkt: Kjør Slettefjellvegen (bomveg) over forbi krysset til Beito. Fortsett ca 400 meter til parkeringsplass med skilt «Vegabekken». Stigen går på høgre side av bekken sett frå vegen. Nesten på toppen ta mot høyre, kassa står innunder toppen av fjellskrenten, retning Åtjedn- fjellet

Lengde: ca 0,8 km opp

Tidsbruk: ca 30 min (svært bratt sti)

Rute: Turhandboka s. 31 (Fleinsendin)

10. Tangad'n

10 poeng

Høgde: ca 900 moh

Startpunkt: Stølsvegen til Syndin (bomveg) Kjør inn til Strø, gå merka stig frå stølane

Lengde: ca 2 km ein veg (Kassa midt mellom Strø og Tangad`n)

Tidsbruk: ca 1 time

Rute: Turhandboka s. 127 (Strø-Helin)

11. Galdane (tunneltøppen)

10 poeng

Høgde: ca 570 moh

Startpunkt: Neset (kongevegen Neset – kvam-syndrol), eller Gamle Kvam, kassa står på «tunneltøppen»

Lengde: ca 1 km (alt. etter ruteval)

Tidsbruk: ca 30 min

Rute: D1 Turhandboka s. 97

12. Storehovda

15 poeng

Høgde: 1083 moh

Startpunkt: Syndinstøga

Lende: ca 2 km ein veg

Tidsbruk: ca 1 time

Rute: D6 Turhandboka s. 109

13. Knappen

10 poeng

Høgde: 1000 moh

Startpunkt: Remmisåsen, kjør grusveg opp mot stølsvegen til Leirholshøgda, og gå stølsvegen eller gå beint opp sti «gamle stølsvegen» til Leirholshøgde, nær du kjem opp, følg stig vidare til Knappen

Lengde: ca 6 km ein veg

Tidsbruk: ca 2 – 2,5 timar ein veg

Rute: C1 Turhandboka s. 62, 69

14. Varhøvdtinden

15 poeng

Startpunkt: Rødalen eller Grøvstølen, eller Tyin-Filefjell skisenter (fin skitur)

Lengde: ca 5 -7 km ein veg etter rutevalg

Tidsbruk: ca 2,5 – 3,5 time opp

Rute: Turhandboka s. 161, s.157, s.175

15. Høgegge

20 poeng

Høgde: (1648 moh) høgste pkt sti 1580 moh

Startpunkt: Sandalen (bomveg) til stølane. Følg sti (hvit), til høgste punktet i stigen.

Lengde: 3,5 km

Tidsbruk: ca 2 – 2,5 time

Rute: C 11Turhandboka s 91-93

16. Stikrysset på Slettefjellet

15 poeng

Høgde: ca 1230 moh

Startpunkt: Toppen av Slettefjellet (bomveg)

Lengde: ca 3,5 km ein veg

Tidsbruk: ca 1 time

Rute: B2 Turhandboka s.46

17. Føsseberget (Tveit-Thørpe)

10 poeng

Høgde: 450 moh (kassa på Føssaberge )

Startpunkt: Tveit stadion, følg gardsvegen etter elva ca 100 m, ta til venstre inn på merka stig mot Thørpe bru

Lengde: 2 km heilt til Tørpebruè

Tidsbruk: ca 30 min. ein veg til kassa

Rute: Turhandboka s. 42-43

18. "Flagget" (bergflagget) i Høre

10 poeng

Startpunkt: Litt forbi Høre skule, Bergsgøta

Lengde: ca 1 km

Tidsbruk: ca 40 min ein veg

Rute: B4 Turhandboka s 48

19. Marabøtthødnet

20 poeng

Høgde: 1378 moh

Startpunkt: Olè, Slettefj.v til enden av demninga, følg sti

Lengde: ca 3,5 km

Tidsbruk: ca 1,5 time opp

Rute: Turhandboka olè

20. Kruk (Gilefjellet/Syndisfjellet)

25 poeng

Høgde: 1582 moh

Startpunkt: Stølsvegen mot Helin (bomveg), 1 kryss etter høgste punkt, ta til venstre, parker etter 400 meter. Fylg skilt «Gilafjellet»

Lengde: ca 5 km

Tidsbruk: 2-3 timer ein veg

Rute: F6 Turhandboka s.139-140 finns fleire ruteval, sjå s. 141

Kart over turmål: