Årsmeldingar

Årsmelding 2020

Årsmøte i Vang Turlag vart halde ute i gapahuken på Åsvang på Kom deg-deg-ut dagen 2.2.2020. Omlag 70 personar deltok på arrangementet. Valnemnda, Anine R Kattevold og Hanne Karlsen, hadde nok ein gong gjort eit godt arbeid og hadde fleire gode kandidatar å velge mellom. Dette gjorde at årsmøtet gjennomførte skriftleg val.

I styret for 2020 har Ingebjørg Vik Laugaland vore leiar, Simen Dølgaard nestleiar, Eli Belsheim har vore sekretær og Arne Hodne har vore kasserar. Styremedlemmer har vore Aud Irene Hamre Rogn, Stine Solemsli og Mari Linda Gulvik og Tor Martin Iversen. Revisorar var Arne Straum og Wenche Søndrol.

Styret har handsama i alt 11 saker i kalenderåret 2020 fordelt på 4 møte, derav 2 på Teams.

Medlemstalet i Vang Turlag i 2020 er på omlag 250. Grunnen til at talet ikkje er eksakt, er fordi me tilbyr familiemedlemskap. I 2020 hadde me 25 familiemedlemskap, 53 stk som kun er medlem i Vang Turlag og 124 medlemmer via DNT-Valdres, altså medlemmer med DNT medlemskap.

I koronaåret 2020 arrangerte Vang Turlag 3 vanlege fellesturar.

Blomstringstur på Kongevegen i Øye, 2. pinsedag 1.6, med ca 15 deltakarar, Tur med middag og overnatting på Fondsbu 8.-9.8 med 7 deltakarar, og Kom-deg-ut dag til Grindadn 6.9 med 10 deltakarar. I tillegg samla me 70 stk på Kom-deg-ut dagen, 2.2, rett før korona pandemien, og me arrangerte takkefest på Neset for våre frivillige i 2019. To turar vart avlyste, teltturen til Hestebøtn og skumringsturen i slutten av Oktober.

Revidert Turtrim 2020-2022 vart eit svært kjærkomne og populært tilbod å nytte under pandemien. Styret hadde oppdatert og justert turmål etter m a innspel frå medlemmer, og laga nye turkort til alle medlemmer, med god hjelp av tidlegare styremedlem, Dagny Britt Frøyen. Turkorta vart distribuert av styret enten personleg, pr post eller kjørt rundt og levert i postkassar. Turtrimmen og turmål har engasjert medlemmene våre. Fleire melde seg inn for å få bli med, og me har fått mange innspel på turane, turbeskrivelsar, melding om fullskrevne bøker eller manglande skrivesaker ute på post. Somme av medlemmene våre fylte heile kortet sitt første sesong!

Informasjon til medlemmene har vore på nettsida vår, på Facebook sida vår og som innstikk i Vang Menightesblad. Turtrim med kart og turrapportar er tilgjengelege på www.vangturlag.org . Me har også hatt turrapportar i Tinderaglaren, som er medlemsblad for DNT-Valdres. Samhandlinga med DNT Valdres har vore pr mail med m a utveksling av medlemslister. Me har hatt 2 samtalar med DNT-Valdres i 2020, begge har referat.

No håpar eg verkeleg på eit meir sosialt turår i 2021! Ingebjørg Vik Laugaland - leiar.