Vang Turlag

Vang Turlag vart stifta av ivrige friluftsliventusiastar i Vang den 6. mars 2011, og er no eit lokallag under DNT Valdres

Vi ynskjer å få folk ut på tur og tilrettelegge og engasjere for naturopplevingar for fastbuande, hyttefolk og andre besøkjande i Vang. 

Vi skal arbeide for eit enkelt, aktivt og miljøvenleg friluftsliv, og ta vare på natur- og kulturverdiar i kommunen vår. 

Turkasser:
Det er sett opp 20 postar med postkasser, klyppetong og gjestebok. Desse postane er fordelt utover heile kommunen, og det blir både korte og lange turar. Sjå eiga liste over turmål. 

Dei som melder seg inn i Turlaget får tilsendt klyppekort og kan samle poeng for kvart turmål. Dei som ikkje er medlem kan skrive seg i gjesteboka og blir med på trekning på den måten.  

Fellesturar:
Gjennom året arrangerer turlaget 4-6 fellesturar der alle som ynskjer kan vere med. Sjå i aktivitetskalenderen kva turar som er planlagt, og følg med på Facebook-sida vår der arrangementet blir lagt ut et par veker før turen. 

Kanoutleige:
På Neset (ved Hemsing bru) har turlaget eit naust, og der ligg 2 kanoar som medlemmer av turlaget kan låne gratis. På sikt skal det bli eit bookingsystem hjå DNT for å låne kano, men til det er på plass er det berre å ta kontakt med nokon i styret for å få kode til naustet.