Turtrimmen

Turtrimmen 2011-2013
Vang Turlag ynskjer deg velkomen til Turtrimmen. Det er plukka ut 20 flotte turmål i Vang som du har omlag 3 år på å besøke. Vi viser til Turhandbok for Vang for fyldig beskrivelse av turmåla. Det er viktig å ha kart og kompass med seg på tur i fjellet. Spør gjerne kjendtfolk om du er i tvil, eller vil ha gode råd. 

Vang Turlag vil presisere at det er den enkelte turgåar sitt eige ansvar å finne trygt fram og attende når ein er på tur. 

På kvar post er det plassert ei godt synleg postkasse som inneheld klyppetong og turbok. Hugs å klyppe i klyppekortet og skriv deg inn i gjesteboka. 

Dei som melder seg inn i Turlaget får tilsendt klyppekort og kan samle poeng for kvart turmål.  Dei som ikkje er medlem kan skrive seg i gjesteboka og blir på den måten med på trekning av preimer. 

Dei 20 turane har ulik lengde og vanskegrad. Du får mest poeng på dei lengste turane.
Max poeng er 300

For å bli premiert må du oppnå fylgjande poengsum:
 Born til og med 9 år 100 poeng
 Born 10-15 år 200 poeng
 Vaksne 300 poeng

Vaksne må besøke alle turmåla for å få premie, men born står fritt til å velje turmål for å oppnå nok poeng. 

Klyppekortet leverast inn/sendast til Vang Turlag når poengsum er nådd, og seinast innan 15. oktober 2013

Vang Turlag
v/Halvor Eggen Pettersen
2975 Vang i Valdres