Turprogram 2017

 

Dato

Dag

Gruppe

Turmål

Påmelding

Turleiar

Telefon

5. feb

Syn

Vang Turlag

Kom-deg-ut-dagen til Fugleberg

Oppmøte ved kommunehuset kl. 12. Me varmar grillen og serverer pølser. Ta med drikke. 


Aud Irene Hamre Rogn og Dagny Britt Frøyen

90991318

90945485

1. apr

Laur

Vang Turlag

Skitur frå Filefjell til Skakadalen

Påmelding til turleiar innan 29. mars.

Oppmøte på Hydro´n kl 10, felles minibuss til Filefjell

Randi Ødegården og Halvor Eggen Pettersen

95806019

92856057

30. apr

Syn

Barnas Turlag/ Vang Turlag

Vårtur på Vennis

Oppmøte på Sparstadsanden kl 12

Ida Østvold

 

18. juni

Syn

Vang Turlag

Vindhella og Sverrestigen

Påmelding til turleiar innan 15. juni.

Oppmøte ved banken kl. 09:00.

Aud Irene Hamre Rogn og Dagny Britt Frøyen

90991318

90945485

25. juni

Laur

Friskliv-sentralen

Trilletur i trilleløypa inn Herredalsvegen

Oppmøte Slettefjellbommen kl 11:00

Kari Bø Wangensteen

90650534

2. aug

Ons

Vang Turlag

Uranostind

med Tyin Aktiv

Påmelding til turleiar innan 26. juli. Turlaget dekker halve prisen for medlemmar

Aron Gudmundsson

95277539

12. aug

Laur

Vang Turlag

Klanten på Rankonøse

Påmelding til turleiar innan 10. august.

Oppmøte på banken kl 10:00

Oddvin Almenning

40415150

3. sept

Syn

Vang Turlag

Kom-deg-ut-dagen

Til Smådalsfjellet frå Grindatjednet

Oppmøte på VBU kl 11:00

 

 

7. okt

Laur

Vang Turlag

Kruk frå Mitre Syndin

Påmelding til turleiar innan 5. okt.

Oppmøte på banken kl 10:00

Arne Hodne

97532540

 

Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål.

 

Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på heimesida vår: www.vangturlag.org og Vang Turlag si side på facebook.

 

Godt turår!