Turprogram 2019

Turprogrammet ligg som vedlegg under. Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål.Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på heimesida vår: www.vangturlag.org og Vang Turlag si side på facebook.

 

Godt turår!

ĉ
Administrator Vang Turlag,
7. jan. 2019, 11:47