Turprogram 2020

Turprogrammet legges fortløpande ut på facebooksida til Vang turlag. Ta gjerne kontakt med turleiar dersom du har spørsmål.Endringar i turprogrammet kan oppstå, så følg med på Vang Turlag si side på facebook.

 

Godt turår!