Om Vang Turlag

6. mars 2011 vart Vang Turlag stifta, og er  no eit lokallag under DNT Valdres.  
Turlaget er stifta av ivrige friluftsliventusiastar i Vang.  Vi ynskjer å få folk ut på tur og tilrettelegge og engasjere for naturopplevingar for fastbuande, hyttefolk og andre besøkjande i Vang.   

Vi skal arbeide for eit enkelt, aktivt og miljøvenleg friluftsliv, og ta vare på natur- og kulturverdiar i kommunen vår. 

Det er sett opp 20 postar med postkasser, klyppet0ng og gjestebok.

Desse postane er fordelt utover heile kommunen, og det blir både korte og lange turar. 
Sjå eiga liste over turmål

Dei som melder seg inn i Turlaget får tilsendt klyppekort og kan samle poeng for kvart turmål.  Dei som ikkje er medlem kan skrive seg i gjesteboka og blir med på trekning på den måten.