Innmelding og kontingent

Vang Turlag er eit lokallag under DNT, under regionlaget DNT Valdres
DNT og DNT Barnas Turlag sine medlem med adresse i Vang er medlem av sitt lokallag Vang Turlag. Ein del av medlemskontingenten innbetalt til DNT blir ført over til Vang Turlag. 

PS: Vi har ingen automatiske systemer som gir melding om innbetalinger, hvis du savner klyppekort så send oss en melding på https://www.facebook.com/vangturlag , meldingen må inneholde navn på de påmeldte og navnet på den som gjennomførte betalingen, lik gjerne facebook siden vår samtidig så får du oppdateringer om turer og aktiviteter:)  
glad gjeng på Hugakøllen

Turlaget er sjølvsagt også opent for dei som berre ynskjer å vere lokalmedlem (og ikkje DNT-medlem). Kontingenten for lokalmedlem er sett til kr. 150,- for enkeltmedlem og kr. 300,- for familie. Innbetalinga gjer du/de til vår konto 2146.40.38806
Hugs å skrive på namn og adresse, og namn på den/dei du melder inn.